Rakennustietoruudukko (shape)

Sisältää ruutukohtaista tietoa rakennusten lukumäärästä, kerrosalasta, käyttötarkoituksesta ja aluetehokkuudesta Shape -muodossa. Ruutukoko 500x500 metriä (uusimmassa 250x250 m).

​​Aineisto on saatavana vuosilta 1997-2003 ja vuodesta 2008 eteenpäin. Ruudut, joissa on alle viisi rakennusta on tietosuojasyistä jätetty pois vuosien 1997-2017 aineistoista. Vuoden 2018 rakennustietoruudukosta alkaen aineistossa on mukana myös ruudut, joissa on 1-4 rakennusta.

Huomioithan, että rakennukset, joita ei syystä tai toisesta ole pystytty sitomaan mihinkään paikkaan on yhdisttetty ruutuun, joka sijaitsee aineistossa oikalla alhaalla, suomenlahdella.

Aineisto on saatavilla myös Tab -muodossa: https://demo.ckan.org/fi/dataset/rakennustietoruudukko

Aineisto on nähtävillä myös: https://kartta.hsy.fi/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author
Maintainer HSY
Last Updated June 4, 2019, 08:37 (UTC)
Created June 4, 2019, 06:33 (UTC)
comments powered by Disqus