ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์

ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18907
Last Updated March 17, 2020, 06:37 (UTC)
Created March 17, 2020, 06:26 (UTC)
comments powered by Disqus