Estadística de l'assignació de places en el procés de de la preinscripció en els ensenyaments post-obligatoris

Estadística de l’assignació de places en el procés de la Preinscripció en els ensenyaments post-obligatoris: oferta inicial, oferta efectiva, assignacions total, en primera i resta de peticions, a nivell de centre educatiu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Generalitat de Catalunya
Maintainer Jordi Foz i Dalmau
Version 1.0
Last Updated March 3, 2020, 08:41 (UTC)
Created March 1, 2020, 11:56 (UTC)
Autor Generalitat de Catalunya
Codi tipus documental TD99-208
Creació 02/03/2020
Data última actualització 02/03/2020
Estat Actiu
Estat d'elaboració Original
Font http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/
Format del fitxer CSV
Idioma Català
Nivell de seguretat de la informació Mitjà
Periodicitat de l'actualització Anual
Subtipus d'autor Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
Versió NTI 2.0
Àmbit geogràfic Catalunya
comments powered by Disqus