Equipaments de Catalunya

Integra dades descriptives d'equipaments de Catalunya, tant de titularitat pública com privada: seus dels ajuntaments, centres educatius, sociosanitaris, culturals, instal·lacions esportives, de transport,...

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://analisi.transparenciacatalunya.cat/
Author Cristina Guerrero Vall
Maintainer Cristina Guerrero Vall
Last Updated February 27, 2020, 12:30 (UTC)
Created February 27, 2020, 12:25 (UTC)
comments powered by Disqus