Αποφάσεις Υπουργείου Εξωτερικών 2020_Παπαβασιλείου Δημήτρης

Αποφάσεις στο Διαύγεια του ΥΠΕΞ, που έχουν αναρτηθεί το 2020

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=organizationUid:%2210%22&page=0&fq=textFinancialYear:%222020%22
Author Δημήτρης Παπαβασιλείου
Maintainer Δημήτρης Παπαβασιλείου
Version 1.0
Last Updated June 22, 2020, 12:28 (UTC)
Created June 22, 2020, 12:26 (UTC)
Οικονομικό Έτος 2020
Χώρα Ελλάδα
comments powered by Disqus