ΔΩΡΕΕΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΝΑΤΣO

Δεδομένα 30 ημερών σπό Διαύγεια

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=decisionType:%22%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%95%CE%91%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%22&page=0&fq=issueDate:%5BDT(2020-05-31T00:00:00)%20TO%20DT(2020-06-29T23:59:59)%5D
Author Ρομίνα Νάτσο
Maintainer Ρομίνα Νάτσο
Last Updated June 29, 2020, 11:41 (UTC)
Created June 29, 2020, 11:38 (UTC)
Είδος Δωρεές
Ημερομηνία 30 ημέρες
Χώρα Ελλάδα
comments powered by Disqus