Διαύγεια Δωρρεές Οικονόμου Ιωάννης

Δεδομ΄΄ενα πό το διάυγεια

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=decisionType:%22%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%95%CE%91%20-%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%9F%CE%A1%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%22&page=0&fq=issueDate:%5BDT(2020-06-05T00:00:00)%20TO%20DT(2020-07-04T23:59:59)%5D
Author Οικονόμου Γιάννης
Maintainer ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Last Updated July 4, 2020, 06:15 (UTC)
Created July 4, 2020, 06:13 (UTC)
Χώρα Ελλάδα
comments powered by Disqus