จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2561

จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2561

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://statbbi.nso.go.th/staticreport/Page/sector/TH/report/sector_01_11101_TH_.xlsx
Author somyod
Maintainer somyod
Last Updated November 27, 2019, 07:39 (UTC)
Created November 27, 2019, 06:21 (UTC)
test test
comments powered by Disqus